FI      EN

AUTOMAATIO - MUOTIT - TYÖVÄLINEET - KONEISTUKSET

Etusivu

3.10.2019

CM Tools Oy asetettiin konkurssiin

Pesänhoitajana toimii

Asianaja Tommi Kemppi, puh. +358 50 3743505

Avustajana

OTM Jesper Enlund, +358 046 9211642

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen

—————————————————————–

26.9.2019
CM Tools Oy:n hallitus päätti hakea yhtiön konkurssiin

CM Tools haki yrityssaneeraukseen 11.3.2019 yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi.
Tilikauden 2017 lopulla, joulukuun 22 päivä CM Tools Oy:n omistusrakenne muuttui merkittävästi. Yhtiötä pääomitettiin 0.6M€ arvosta, jolloin yhtiö sai uuden pääomistajan. Uusi omistaja analysoi pääomituksen olevan riittävä yhtiön silloisen johdon antaman kirjallisen yritysinformaation pohjalta. Tuolloin yhtiön johto esitti vuoden 2017 joulukuussa päättyvän ja jatketun 18kk pituisen tilikauden liikevaihdon olevan yli 9M€ ja tuloksen lievästi positiivinen. Annettu informaatio paljastui vuoden 2018 aikana virheelliseksi. Näin ollen myös pääomituksen pohjalle annettu taloudellinen tieto osoittautui olennaisen virheelliseksi. Yhtiön silloiselle hallitukselle ja johdolle ei ole myönnetty vastuuvapautta vuoden 2017 tilinpäätöstä koskien.
Yhtiön saneeraushakemus hyväksyttiin 17.4.2019 ja saneerausmenettelyvaihe käynnistyi. Menettelyvaiheen aikana Yhtiö jatkoi toimenpiteitä toimintansa tehostamiseksi ja solmi mm. sopimuksen GF-Tools Oy:n kanssa, jonka puitteissa yhtiö modernisoi Porvoon tehtaan konekantaa ja sai palvelukseensa erittäin kokeneen suunnittelijan. Yhtiö muutti liiketoimintamallin erään suurimman asiakkaansa kanssa niin, että yli 0.1M€ arvoinen komponenttiarasto myytiin asiakkaalle ja keskityttiin ainoastaan kannattavien koneistusosien valmistukseen ja loppukokoonpanopalvelun myyntiin. Tällä menettelyllä vapautettiin käyttöpääomaa. Yhtiö vahvisti myös myyntiorganisaatiotaan ja lisää säästöjä haettiin edelleen henkilöstön lomautusten ja työtehtävien uudelleenjärjestelyjen kautta.
Vuoden 2019 osalta yhtiön alkuvuoden liikevaihdoksi (tilintarkastamaton) muodostui aikavälille 01-07 2019 n. 2.45M€. Tällä aikavälillä Yhtiö onnistui leikkaamaan palkkakuluja n. 0.6M€ ja muita kiinteitä kuluja n. 0.27M€ arvosta., yhteensä siis n. 0.87M€. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -0.2M€. Tulosta rasitti myös helmikuussa tehty Lahden tuotantotoimintojen siirto Porvooseen ja Vaasaan.
Saneerausmenettelyn hyväksymisen jälkeen yhtiön käyttöpääomatilanne pysyi haasteellisena. Yhtiön pankkitakuujärjestely purettiin, eikä yhtiö enää pystynyt saamaan etumaksuja asiakkaiden tilaamille töille. Toisaalta yrityssaneeraus aiheuttaa sen, että useat tavarantoimittajat vaativat tilattujen materiaalien tai palvelujen ostamista etumaksuilla, mikä vaikeutti omalta osaltaan operatiivista toimintaa. Saneerausmenettelyn vahvistumisen yhteydessä Yhtiön käyttämä pankki peruutti myös Yhtiön luotollisen tilin ja nollasi tilin saldon samassa yhteydessä. Yhtiö ei onnistunut neuvottelemaan uutta käyttöpääomarahoitusta pankin kanssa. Hallitus etsi aktiivisesti uusia rahoitusvaihtoehtoja viime hetkille saakka, mutta niiden kariuduttua vaihtoehtoja ei enää ollut ja Hallitus päätti hakea yhtiön konkurssiin.

Yhtiön palveluksessa oli yhteensä 51 henkilöä, joista Vaasan yksikössä työskenteli 29, Porvoossa 20 ja Lahdessa 2 henkilöä.

CM Tools Oy:n tytäryhtiö IS Automation jatkaa toistaiseksi toimintaansa normaalisti tulevan konkurssipesän alaisuudessa.

Porvoossa
CM Tools Oy:n hallitus

CM Tools Oy

CM Tools Oy on tuotantoautomaatioon, työvälineiden suunnitteluun, valmistukseen ja kokoonpanoon erikoistunut palveluyritys.

Tämän lisäksi teemme työvälineiden huoltoja ja korjauksia sekä vaativia koneistuksia.

Yhteystiedot Lahti

CM Tools Oy
Moisionkatu 6
15100 Lahti

Puhelin 020 7434 656
Faksi 020 7434 657

Email: cmtools@cmtools.fi

Yhteystiedot Porvoo

CM Tools Oy
Raudoittajantie 5 E
06450 Porvoo

Puhelin 020 7434 656
Faksi 020 7434 657

Email: cmtools@cmtools.fi

Yhteystiedot Vaasa

CM Tools Oy
Muottitie 1A
65320 Vaasa

Puhelin 020 7434 656
Faksi 020 7434 657

Email: cmtools@cmtools.fi

Back to Top