Vaasan yksikössä kehitettiin uudenlainen robottirata

CM Tools kehitti asiakasprojektin yhteydessä uudenlaisen robottiradan. Normaalissa robottiratasovelluksessa robotti kulkee suoraan radan päällä, keskellä. Nyt kehitetyssä järjestelmässä robotti nostettiin ylös ja asennettiin radalta sivuun. Tällä mahdollistettiin normaalia suurempi käsittelyalue pitkille kappaleille sekä saatiin robotille laajempi ulottuvuus. Haasteena tuli tietysti rataan kohdistuvat vääntömomentit, kun robotti on siirretty pois keskiöistä. Tähän löydettiin hyvä mekaaninen ratkaisu simulointien ja dynaamisen laskennan avulla. Lopputuloksena saatiin, hienosti toimiva robottirata, jonka avulla saatiin robotti kulkemaan haluttua rataa ilman perinteisiä rajoituksia.

Lisätietoa sitä haluaville saa.
Arto Ylä-Häkkinen p. 0468505687